Thông báo về việc áp dụng thuế VAT từ ngày 01/01/2023

Ngày đăng: 29-12-2022
Kính gửi Quý Khách hàng,

Hiện tại, theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế năm 2022 từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Luật TNHH MTV Đại Luật Hằng Sinh đã áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% cho dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% như trên chỉ áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Bằng thông báo này, Công ty Luật TNHH MTV Đại Luật Hằng Sinh xin thông báo sẽ áp dụng lại mức thuế suất thuế GTGT 10% cho dịch vụ pháp lý.


 

                                                                                    ĐẠI DIỆN CÔNG TY
                                                                               
                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                          Luật sư Trang Hoàng  Trung