Từ ngày 01/07/2022 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử

Ngày đăng: 29-12-2022
Trong năm 2022, Nhà nước Việt Nam đã ban hành và sửa đổi, điều chỉnh rất nhiều các văn bản pháp luật, quy định . Một trong các quy định mới nổi bật là việc sử dụng hoá đơn điện tử bắt buộc hoàn toàn từ ngày 01/07/2022.
Việc sử dụng hoá đơn điện tử đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cả các cơ quan tổ chức có liên quan, có thể liệt kê một vài lợi ích như sau :
1. Đối với các cá nhân, tổ chức mua hàng hoá dịch vụ
·       Giúp người mua dễ dàng tra cứu và đối chiếu hoá đơn do người bán cung cấp
·       Khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hoá đơn giấy
·       Giúp giảm chi phí in, vận chuyển, lưu trữ hoá đơn, không gian lưu trữ hoá đơn
2. Đối với xã hội:
·       Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng thế giới
·       Tiết kiệm chi phí, tài nguyên, nguồn lực và bảo vệ môi trường….
3. Đối với các cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan:
·       Giúp các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về hoá đơn, cải tiến quy trình nghiệp vụ, kiểm soát dữ liệu tự động tăng hiệu quả nguồn lực, chi phí
·       Góp phần ngăn chặn kịp thời hoá đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế…