Đại Luật Hằng Sinh tư vấn toàn bộ quá trình M&A cho Công ty chuyên sản xuất thức ăn thú cưng tại tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng: 29-12-2022
Sau thời gian hoạt động dài và nhận thấy tiềm năng mở rộng hoạt động kinh doanh, khách hàng của Đại Luật Hằng Sinh đã quyết định nhận chuyển nhượng một nhà máy thuộc da nằm trong Khu công nghiệp Linh Trung tại tỉnh Tây Ninh. Đại Luật Hằng Sinh vinh dự nhận được sự tín nhiệm của khách hàng sau nhiều năm hợp tác để tư vấn thực hiện toàn bộ quá trình nhận chuyển nhượng doanh nghiệp này.
Xuyên suốt quá trình, Đại Luật Hằng Sinh là đơn vị tư vấn chủ chốt thực hiện các công việc sau:
  • Tư vấn cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trước khi tham gia quá trình chuyển nhượng
  • Rà soát pháp lý toàn bộ doanh nghiệp mục tiêu, đảm bảo không tiềm ẩn rủi ro về nợ, thế chấp hay tranh chấp với bất kỳ bên thứ 3 nào
  • Tham gia các buổi họp và làm việc với bên Quản lý KCN cùng các cơ quan liên quan như Thuế , ngân hàng..
  • Thực hiện thủ tục pháp lý để doanh nghiệp hoàn tất quá trình chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật
Tuyên bố miễn trách:
Những thông tin mà Đại Luật Hằng Sinh cung cấp trên website chỉ nhằm đưa ra thông tin tham khảo. Thông tin không dùng cho mục đích và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Đại Luật Hằng Sinh không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ ai thực hiện công việc của mình trên cơ sở các thông tin đưa ra. Khuyến nghị khách hàng tham khảo chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng cho tình hình thực tế của quý khách hàng.

Bài viết liên quan