Làm sao để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng Hoá đơn điện tử?

Ngày đăng: 15-11-2023
Từ ngày 01/07/2022, việc triển khai Hoá đơn điện tử tới nay đã dần được phổ biến ở các doanh nghiệp Việt Nam.  Ngoài những lợi ích mà chúng ta đã biết, thì việc sử dụng cũng có vài rủi ro tiềm ẩn mà nhiều Doanh nghiệp đang phải đối mặt. Để giảm thiểu rủi ro sử dụng những hoá đơn điện tử không hợp pháp chính quy, Luật sư đưa ra những đề xuất như sau: 
1. Xác minh chi tiết giao dịch: Doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và tuân thủ bằng cách so sánh hóa đơn với hợp đồng bán hàng, xác minh chi tiết giao hàng, kiểm tra thông tin vận chuyển và thanh toán, và xác nhận tính hợp pháp của hàng hóa.
 
2. Kiểm tra thông tin hóa đơn: Hóa đơn điện tử có thể được kiểm tra theo hướng dẫn cung cấp. Đối với hóa đơn giấy, kế toán viên có thể truy cập trang web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn để xác minh trạng thái của hóa đơn.
 
3. Kiểm tra danh sách doanh nghiệp thuế rủi ro cao: Danh sách doanh nghiệp thuế rủi ro cao có thể được tìm thấy tại https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt hoặc bằng cách sử dụng phần mềm "Cập nhật doanh nghiệp trốn thuế quốc gia" do Sở Thuế Hà Nội cung cấp.
 
Về việc xử lý hóa đơn cho doanh nghiệp trốn thuế, nếu doanh nghiệp chưa khai trừ thuế giá trị gia tăng (VAT), cơ quan thuế sẽ tạm ngừng khấu trừ VAT cho các hóa đơn vi phạm. Nếu doanh nghiệp đã khấu trừ VAT, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh và giảm số tiền được khấu trừ. Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra và điều tra để xác định vi phạm. Nếu các giao dịch được xác định là hợp pháp và tuân thủ, doanh nghiệp sẽ được phép khấu trừ và yêu cầu hoàn thuế VAT. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự không tuân thủ nào được phát hiện trong tương lai.
 
Nếu có dấu hiệu vi phạm luật thuế hoặc hoạt động tội phạm, vụ việc sẽ được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra tiếp.
 
Đối với hóa đơn được phát hành trước khi doanh nghiệp trở thành đối tượng trốn thuế, nếu có bằng chứng về giao dịch hợp pháp, doanh nghiệp vẫn có thể khấu trừ VAT và coi đó là chi phí khấu trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với hóa đơn được phát hành sau khi doanh nghiệp trở thành đối tượng trốn thuế, VAT không thể được khấu trừ và các chi phí không thể được bao gồm.