Người dân có bắt buộc phải đăng ký cư trú không?

Ngày đăng: 15-12-2022

Có lẽ, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài thì vấn đề cư trú luôn luôn là một trong những quy định bắt buộc mà người dân cần quan tâm. Từ ngày 01/07/2021, Luật cư trú 2020 đã chính thức có hiệu lực thi hành. Luật sư của Đại Luật Hằng Sinh sẽ chỉ ra một vài điểm mới quan trọng để người dân cần lưu ý:
1. Thay thế quản lý từ sổ giấy sang quản lý bằng công nghệ thông tin:
Luật Cư trú 2020 quy định thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công sang là sổ giấy sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
2. Bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú
Cụ thể : luật quy định công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu thì được đăng ký thường trú. Đối với những trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu nhưng không thấp hơn 8m2/sàn/người thì được đăng ký thường trú.
3. Bỏ quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu
Do sử dụng phương thức quản lý bằng Công nghệ thông tin, nên thủ tục đăng ký cũng được đơn giản hóa, rút ngắn về thủ tục và thời gian xét duyệt.
4. Sinh sống tại nơi ở hợp pháp từ 30 ngày phải đăng ký tạm trú
Luật Cư trú năm 2020 quy định rõ công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Thời hạn tạm trú tối đa là 2 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.
Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Việt Nam  đã quy định việc phân bổ vaccine chích ngừa được phân bổ  về cấp phường, xã. Vì thế, trong bối cảnh như vậy, việc đăng ký tạm trú hay thường trú cũng là một yêu cầu cần thiết để thuận tiện cho người dân được đăng ký  tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

( Nguồn: Thư viện pháp luật)
 

Tuyên bố miễn trách:
Những thông tin mà Đại Luật Hằng Sinh cung cấp trên website chỉ nhằm đưa ra thông tin tham khảo. Thông tin không dùng cho mục đích và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Đại Luật Hằng Sinh không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ ai thực hiện công việc của mình trên cơ sở các thông tin đưa ra. Khuyến nghị khách hàng tham khảo chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng cho tình hình thực tế của quý khách hàng.

 


Tags: